Küresel Isınma ve Sürdürülebilirlik Üzerine Yazılmış 10 Kitap

Küresel Isınma ve Sürdürülebilirlik Üzerine Yazılmış 10 Kitap

İklim değişikliği, insanlığın şimdiye kadar karşılaştığı tartışmasız en acil ve en önemli sorundur. Önümüzdeki otuz yılda iklim değişikliği konusunu nasıl ele alacağımız, nasıl bir dünyada yaşayacağımızı ve çocuklarımıza ve onların çocuklarına nasıl bir dünya bırakacağımızı belirleyecek. Küresel ısınma ile yaşanan değişimlerin zorlu ve korkunç sonuçlar yaratacağı bir geleceği göz önünde bulundurarak bilinçli ve sürdürülebilir bir şekilde birlik içinde hareket ettiğimiz takdirde dünyadaki geleceğimizi koruyabiliriz. Hepimizin küresel ısınma ve sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilinçlenmesine katkıda bulunmak için küresel ısınma ve sürdürülebilirlik üzerine yazılmış kitaplardan bazılarını sizler için derledik.

Altıncı Yok Oluş – Elizabeth Kolbert

Yazar Elizabeth Kolbert’in hem samimi ve eğlenceli hem de oldukça bilgilendirici bir dille kaleme aldığı Altıncı Yok Oluş, insanların daha önce hiçbir türün yapmadığı şekilde gezegendeki yaşamı neden ve nasıl değiştirdiğini anlatır. Yarım düzineden fazla farklı disiplinlerde yürütülen araştırmaları, zaten kaybolmuş olan büyüleyici türlerin tanımlarını ve bir neslin tükenmesinin kavramsal tarihini iç içe geçiren Kolbert, gözlerimizin önünde meydana gelen kaybolmaların hareketli ve kapsamlı bir açıklamasını sunar. Kolbert okura, altıncı yok oluşun muhtemelen insanlığın en kalıcı mirası olacağını gösterirken bizi insan olmanın ne anlama geldiğini yeniden düşünmeye zorluyor. Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yaşanmaz Bir Dünya – David Wallace-Wells

David Wallace-Wells yakın geleceğimize ilişkin kaleme aldığı Yaşanmaz Bir Dünya adlı kitabında, gıda kıtlığından mülteci acil durumlarına ve dünyayı yeniden şekillendirecek daha bir dizi krize dair bizi bekleyen iklim sorunlarına büyük bir açıklık getiriyor. Ayrıca Wallace-Wells, dünya daha derin yollarla ısınacağını ve bu ısınmanın siyasetimizi, kültürümüzü, teknolojiyle ilişkimizi ve tarih anlayışımızı dönüştürerek yeniden yapılandıracağını belirtiyor. Yaşanmaz Bir Dünya hem tüm insanlığın sorumlu olduğu bu yıkım üzerine derin düşünceler içerir hem de durumun vahametini ortaya koyan acil bir eylem çağrısıdır. Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Doğanın Sonu – Bill McKibben

1989 yılında Bill McKibben tarafından yazılan Doğanın Sonu, radikal ve yaşamı yenilemeyi arzulayan savunmasıyla günümüzde hala çevre araştırmaları konusunda çığır açan bir kitaptır. McKibben, gezegenimizin hayatta kalmasının doğayla ilişki kurma şeklimizdeki temel ve felsefi bir değişime bağlı olduğu argümanının her zamankinden daha da önemli olduğunu savunur bu kitabında. Sera etkisi, asit yağmuru ve ozon tabakasının incelmesi gibi temel sorunları ele alan McKibben, dünyamızın çevresel felaketi hakkında bilimsel verilere dayalı araştırmalarını Doğanın Sonu’nda okurla paylaşıyor. Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bizsiz Dünya – Alan Weisman

Alan Weisman Bizsiz Dünya adlı kitabında, insanlığın gezegen üzerindeki etkisine ilişkin sorulara tamamen özgün bir yaklaşım sunuyor ve bizden dünyamızı bizsiz tasavvur etmemizi istiyor. Bu geniş kapsamlı anlatıda Weisman, devasa altyapımızın insan varlığı olmadan nasıl çökeceğini ve sonunda ortadan kaybolacağını açıklıyor. İnsanların ortadan kaybolmasından sadece birkaç gün sonra, New York metrolarındaki sellerin şehrin temellerini nasıl aşındırmaya başlayacağını ve dünya şehirleri parçalanırken asfalt ormanlarının nasıl gerçek ormanlara dönüşeceğini ortaya koyan Bizsiz Dünya, organik ve kimyasal olarak işlenmiş çiftliklerin nasıl vahşi hale döneceğini, milyarlarca kuşun nasıl daha hızlı gelişeceğini ve ısıtılmayan şehirlerdeki hamamböceklerinin biz olmadan nasıl yok olacağını açıklıyor. İlkel Avrupa ormanlarından kalan son parçalardan Güney ve Kuzey Kore arasındaki askersiz bölgeye ve Çernobil’e kadar insan varlığının olmadığı bölgeleri örnek gösteren Weisman, Bizsiz Dünya’da Dünya’nın kendi kendini iyileştirme konusundaki muazzam kapasitesini ortaya koyuyor. Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İklim Krizi ve Küresel Yeşil Yeni Düzen – Noam Chomsky, Robert Pollin

Kitabın Tanıtımından: Bu çok önemli kitapta, dünyanın önde gelen kamusal aydını Noam Chomsky ve tanınmış bir ilerici iktisatçı olan Robert Pollin, kontrol altına alınmamış iklim değişikliğinin felaket niteliğindeki sonuçlarını ayrıntılarıyla açıklıyor ve değişime yönelik gerçekçi bir proje sunuyorlar: Yeşil Yeni Düzen. Chomsky ve Pollin, daha sıcak bir gezegene yönelik tahminlerin muhayyileyi nasıl zorladığını gösteriyorlar: Dünya’nın büyük kısmı, şiddetli hava şartlarının, kuraklığın, yükselen deniz seviyelerinin ve mahsul kıtlığının altında yaşama elverişsiz bir hale gelecek. Yeşil bir ekonomiye geçişin ekonomik felaket ve işsizlik yaratacağına dair korkunun yersiz olduğunu ve bu sahte kaygının nasıl iklim inkârcılığını teşvik ettiğini gösteriyorlar. İnsanlık önümüzdeki otuz yıl içinde fosil yakıt yakmaya bir son vermeli ve bunu çalışan insanların yaşam standartlarını ve fırsatlarını artıran yollardan yapmalıdır. Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.  

İşte Bu Her Şeyi Değiştirir – Naomi Klein

İşte Bu Her Şeyi Değiştirir kitabından küresel ısınmayla ilgili bildiğiniz her şeyi unutmanızı isteyen Naomi Klein, küresel ısınmanın karbon ayak izi kaynaklı değil kapitalizm kaynaklı olduğunu ileri sürüyor. Naomi Klein, bir yandan iklim tartışmalarını gölgeleyen efsaneleri ortaya koyarken diğer yandan yürütülen başarısız ekonomik sistemi dönüştürerek kökten daha iyi bir şey inşa edebileceğimizi ve iklim krizini yenebileceğimizi açıklıyor. Dünya kimsenin güvende olmadığı kadar büyük bir şekilde değişmeden önce dünyada uyguladığımız sistemleri değiştirerek bu yok oluştan kurtulabileceğimiz üzerine bir kitap İşte Bu Her Şeyi Değiştirir. Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çöküş: Toplumlar Başarısızlığı ve Başarıyı Nasıl Seçerler? – Jared Diamond

Jared Diamond tarafından son derece zeki, aydınlatıcı ve sürükleyici bir dille yazılmış olan Çöküş: Toplumlar Başarısızlığı ve Başarıyı Nasıl Seçerler? kitabı, dünyamızın ekolojik intihardan en iyi şekilde nasıl kaçınabileceği sorunsalını gündeme getiriyor. Yazarın daha önceden yayımladığı Tüfek, Mikrop ve Çelik’te olduğu gibi Çöküş’te de bir dizi büyüleyici tarihsel-kültürel anlatı aracılığıyla her şeyi kapsayan küresel bir tez örüyor. Paskalya Adası’ndaki Polinezya kültürlerinden başlayarak Anasazi ve Maya uygarlıklarına ve son olarak Grönland’daki lanetlenmiş Viking kolonisine kadar uzanan bir coğrafyayı inceleyen Diamond, felaket modelini temellerini kökenine inerek araştırıyor. Çevresel hasar, iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ve akılsız siyasi seçimler gibi gerekçeler bu toplumların çöküşündeki etkenlerdi. Bizleri de benzer sonların beklediğinin altını çizen Diamond, bazı bölgelerde bu felaket modelinin izlerinin çoktan görülmeye başlandığını gösteriyor. Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.   

Gelecek – Al Gore

Eski Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı Al Gore Gelecek adlı kitabında küresel değişimin altı dinamik gücünün açık ve net bir değerlendirmesini sunuyor. Al Gore Gelecek’te dünyamızı yeniden şekillendiren bu altı dinamik gücü şu şekilde tanımlar: Sürekli büyüyen ekonomik küreselleşme, dünya çapında sürdürülebilen dijital iletişim, global seviyedeki siyasi, ekonomik ve askeri güç dengesinin değişimi, kusurlu ekonomik politikaları, bilimsel gelişmelerle evrim kontrolünün insan eline geçmesi ve insanlar ile dünyadaki diğer ekosistemler arasındaki ilişkinin ciddi boyutlarda bozulması. Gelecek, iklim değişikliği, nüfus artışı, toprağın tükenmesi gibi konuların yanı sıra İnternet ve küresel ticaret gibi konuları da kapsamaktadır. Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Seçtiğimiz Gelecek – Christiana Figueres & Tom Rivett-Carnac

2015 yılındaki tarihi Paris Anlaşması sırasında Birleşmiş Milletler müzakerelerini yöneten Christiana Figueres ve Tom Rivett-Carnac, dünyanın değişen iklimi ve insanlığın kaderi hakkında uyarıcı ancak iyimser bir dile sahip olan Seçtiğimiz Gelecek’i birlikte kaleme aldılar. Yazarlar Seçtiğimiz Gelecek’te dünyamız için olası iki senaryonun altını çiziyor. Birinci senaryoda Paris Anlaşması’ndaki iklim hedeflerini karşılayamazsak, 2050 yılına kadar Dünya’daki yaşamın nasıl olacağını anlatırken diğerinde ise sürdürülebilir bir dünyada yaşamanın nasıl olacağını ortaya koyuyorlar. Seçtiğimiz Gelecek, bize seçeneklerimizi anlatıyor ve hükümetlerin, şirketlerin ve her birimizin bir felaketi savuşturmak için neler yapabileceğini ve yapması gerektiğini açıklıyor. Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sıfır Atık İçin 101 Yol – Kathryn Kellogg

Tek kullanımlık pipetlere, alışveriş poşetlerine, su şişelerine hayır diyerek çevresel ayak izimizi ciddi oranda azaltabileceğimizin altını çizen Kathryn Kellogg’un kaleme aldığı Sıfır Atık İçin 101 Yol, atıklarını azaltmak isteyen herkes için gerçekçi yaşam tarzı değişiklikleriyle pratik ve samimi bir değişim planı sunuyor. Sıfır Atık İçin 101 Yol’da kendin yap projelerini de içeren ipuçları paylaşan Kellogg, sorunlu tüketim ve sıfır atık üzerine tavsiyeler veriyor ve yaptığımız her eylemin seçimlerimizle anlam kazandığını savunuyor. Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.