Cahit Sıtkı – Edebiyata Yönelişi

CAHİT SITKI – EDEBİYATA YÖNELİŞİ

–  Saint-Joseph’teki lise hayatında genellikle Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Mehmet Emin’i okuyan Cahit Sıtkı, daha sonra Fransızcasının ilerlemesiyle Corneille, Racine ve Moliere gibi klasik tercümeleri tanır. İlk şiir denemeleri bu atmosfer içinde ve kimseler duymadan yapılmaktadır.

–  Galatasaray Lisesi’ni kazanmasıyla beraber, edebi kişiliğinin gelişip yönlenmesinde asıl belirleyici rolü oynayacak süreç de başlamış olur.

–  Burada okul arkadaşı olduğu Ziya Osman Saba ile dostlukları başlar ve okulda, yemekhanede ve yatakhanede hep beraber olmanın, şiiri keşfetmenin mutluluğu içerisindedir.

–  Gayretli çalışmaları sonucu son sınıfa geçen Cahit Sıtkı, Servet-i Fünun, Muhit ve Galatasaray Lisesi’nin çıkardığı Akademi mecmuasında sürekli yayınlanan şiirleriyle sınıfın şairler grubundan sayılmaktadır.

–  Baudelaire’i kendi ruh yapısına çok yakın bulan şair, ondan, hayatını “Baudelaire’i okumadan evvel, Baudelaire’i okuduktan sonra” diye ayıracak kadar çok etkilenir. Divan şiirinden de büyük zevk almasının yanı sıra o dönem şairlerinden Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Necip Fazıl, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Kutsi Tecer okumaktan büyük haz duymakta ve onlardan etkilenmektedir.

Bir cevap yazın